W trakcie kształcenia student poznaje i przyswaja  treści kształcenia :

- opieka nad kobietą i noworodkiem uzaleznionym od środków odurzających i psychotropowych,

- rehabilitacja i pielegnowanie noworodka z dysfunkcją ruchu

- rola połoznej we wspieraniu rozwoju noworodka, udział w zespole terapetycznym rehabilitacji - współpraca z fizjoterapeutą

- strategie i uwarunkowania prawne wspierające i promujace karmienie piersią w Polsce i zagranicą 

- fizjologia laktacji

- opieka nad kobietą z laktacja powikłaną

- indukcja laktacji , bank mleka kobiecego

- leki uzywki i choroby zakazne  wpływ na laktacje

- wsparcie rozwoju noworodka z wykorzystaniem skali NBAS

- rola i zadania połoznej sprawujacej opieke nad noworodkiem i matka w oddziale intensywnej terapii noworodka 

-