Cele przedmiotu:

  • Wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w pracy zawodowej i do rozwiązywania zadań matematycznych.

  • Wykształcenie potrzeby ciągłego (przez całe życie) wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej.

  • Rozwijanie świadomej motywacji do przestrzegania regulacji występujących w społeczeństwie informacyjnym.