Zajęcia mają na celu przybliżyć wiedzę z zakresu psychologia ogólnej, zapoznaniem z podstawowymi pojęciami, poznanie p[odstawowych zasad życia psychicznego.