Kurs języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych kierunek fizjoterapia  zakończony egzaminem na poziomie B2 obejmujący język ogólny z elementami języka specjalistycznego.