Kurs języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych kierunek dietetyka zakończony egzaminem na poziomie B2 obejmujący język ogólny z elementami języka specjalistycznego i Business English.