Kurs języka angielskiego obejmuje 4 semestry po 30 godzin. Celem kursu jest przygotowanie studentów do egzaminu absolutoryjnego z języka angielskiego na poziomie B2 poprzez rozwijanie umiejętności językowych w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia oraz opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa (ogólnego i specjalistycznego).

Prowadzący: mgr Urszula Kosakowska