Kurs obejmuje 90 godzin (3 semestry po 30 godzin). Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych studentów w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia, utrwalanie struktur gramatycznych oraz wzbogacanie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu pielęgniarstwa.

Prowadzący: mgr Urszula Kosakowska