Kurs języka angielskiego branżowego dla studentów na kierunku Pielęgniarstwo, studia 2 stopnia.