Kurs języka angielskiego obejmuje sumarycznie 120 godź w ciągu 4 semestrów.

30 godź na semestr. Kurs ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 4 semestrze  rozwijając jego umiejętności językowe takie jak czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie jak również opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogólnych i specjalistycznych.