Kurs języka angielskiego specjalistycznego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych  na kierunku Ratownictwo Medyczne