Kurs języka angielskiego obejmuje 120 godz w ciągu 4 semestrów /30 godz w semestrze.Kurs ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 rozwijając jego umiejętności językowe takie jak czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie jak również opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogólnych i specjalistycznych.