Kurs języka angielskiego obejmuje 120 godz w ciągu 6 semestrów / 20 godz w semestrze. Kurs ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 6 semestrze rozwijając jego umiejętności językowe takie jak czytanie, słuchanie, mówienie ,pisanie jak również opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogólnych i specjalistycznych.