Kurs języka angielskiego ogólnego i branżowego dla studentów stacjonarnych 1 roku kosmetologii.