Kurs języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla kierunku Ratownictwo Medyczne.