Rozwijanie umiejętności praktycznych   w zakresie rozumienia   i  posługiwania się     językiem  angielskim w życiu codziennym  i  zawodowym  Ćwiczenie umiejętności  czytania tekstów i   słuchania  ze   zrozumieniem. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowo    poznanym   słownictwem i   strukturami   gramatycznymi w mowie i w piśmie. Przygotowanie do  egzaminu końcowego.