Kurs języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego dla kierunku Fizjoterapia.