Tematem kursu jest rozszerzenie wiadomości związanych z językiem angielskim w dziedzinie ratownictwa medycznego.