Tematem zajęć jest poszerzenie znajomości języka angielskiego ogólnego oraz zawodowego dla pielęgniarstwa.