Język angielski dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, 2 rok, studia stacjonarne I stopnia. Kurs przygotowujący do egzaminu końcowego zawodowego z języka na poziomie B2.

Podręcznik:  "Nursing" z serii Career Paths (autorzy: Virginia Evans, Kori Salcido). Wydawnictwo Express Publishing.