Kurs obejmuje sumarycznie 120 godzin w ciągu 4 semestrów (30 godzin na semestr). Kurs ma za zadanie przygotowanie studenta do egz. absolutoryjnego na poziomie B2 po 4 sem. rozwijając jego umiejętności językowe takie jak: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, jak również opanowanie struktur gramatycznych, leksykalnych, ogólnych i specjalistycznych.