Kurs języka angielskiego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych - kierunek: kosmetologia, dietetyka