Kurs języka angielskiego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych - kierunek: fizjoterapia