Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego, ma na celu wprowadzenie i utrwalenie słownictwa ogólnego i specjalistycznego oraz zagadnień gramatycznych. Ma również na celu rozwinięcia wszystkich umiejętności językowych.