Celem kształcenia jest:

opanowanie języka angielskiego w zakresie słownictwa i terminologii potrzebnych w zawodzie pielęgniarki. Ma on umożliwić komunikację z personelem medycznym oraz pacjentami i ich rodzinami, a także umożliwić korzystanie z literatury fachowej. W tym semestrze nacisk zostanie położony na język ogólny.