Kurs jezyka angielskiego obejmuje 120 godz w ciagu 4 semestrow / 30 godz na semestr/. Kurs ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2, ktory jest po  4-tym semestrze, rozwijajac jego umiejetnosci  i kompetencje jezykowe takie jak mowienie, sluchanie, czytanie i pisanie jak rowniez opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogolnych i specjalistycznych.