Celem kształcenia jest:

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych - czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz znajomości struktur gramatycznych.