Kurs jezyka angielskiego obejmuje sumarycznie 120 godz w ciagu 4 semestrow /30godz na semestr/. Kurs ten ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 4-tym semestrze rozwijajac jego umiejetnosci jezykowe takie jak czytanie, sluchanie, mowienie, pisanie jak rowniez opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogolnych i specjalistycznych.