Kurs jezyka angielskiego obejmuje 120 godz w ciagu 4 semestrow /30 godz w semestrze /. Kurs ten ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 4-tym semestrze, rozwijajac jego umiejetnosci i kompetencje jezykowe takie jak mowienie, czytanie, sluchanie, pisanie jak rowniez opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogolnych i specjalistycznych.