Kurs jezyka angielskiego obejmuje 120 godzin w ciagu 4 semestrow / 30 godz w semestrze /. Kurs ten ma za zadanie przygotowanie studentow do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 4-tym semestrze, rozwijajac jego umiejetnosci i kompetencje jezykowe takie jak mowienie, czytanie, sluchanie, pisanie jak rowniez opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogolnych i specjalistycznych.