prowadzący: mgr Urszula Kosakowska

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 godzin ( 4 semestry po 30 godzin). Celem kursu jest przygotowanie studentów do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 poprzez rozwijanie sprawności językowych w zakresie czytania, słuchania, mówienia i pisania, utrwalanie struktur gramatycznych i wzbogacanie słownictwa ogólnego i specjalistycznego.