prowadzący: mgr Urszula Kosakowska

Kurs obejmuje 40 godzin (2 semestry po 20 godzin). Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych studentów w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia, utrwalanie struktur gramatycznych oraz wzbogacanie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu kosmetologii.