Kurs jezyka angielskiego obejmuje 120 godz w ciagu 4 semestrow / 30 godz w semestrze /. Kurs ten ma za zadanie przygotowanie studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 po 4-tym semestrze rozwijajac jego umiejetnosci i kompetencje jezykowe takie jak mowienie, czytanie, sluchanie , pisanie jak rowniez opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogolnych i specjalistycznych.