Kurs języka angielskiego dla studentów na kierunku kosmetologia. Kurs obejmuje zarówno język ogólny jak również specjalistyczny.