Celem przedmiotu jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego.