Kurs 4-semestralny ma na celu wprowadzenie słownictwa specjalistycznego medycznego i przygotowanie studentów do egzaminu końcowego na poziomie B2.